Best Selling

₹ 190    ₹ 195  
₹ 171    ₹ 173  
₹ 38    ₹ 38  
₹ 180    ₹ 200  
₹ 1030    ₹ 1050  
₹ 190    ₹ 195  
₹ 171    ₹ 173  
₹ 38    ₹ 38  
₹ 180    ₹ 200  
₹ 1030    ₹ 1050  

Grocery

Best sellers
  • Best Sellers

MAGGI MASALA…

₹ 22 ₹ 23

GAAY CHHAP…

₹ 52 ₹ 54

SHRADDHA SINGODA…

₹ 125 ₹ 145

UTTAM FALHARI…

₹ 65 ₹ 70

UTTAM MAIDA…

₹ 42 ₹ 44

BADSHAH KAMAL…

₹ 46 ₹ 48

SATVAM CHILLI…

₹ 68 ₹ 70

TAL OIL (SESAME…

₹ 155 ₹ 170

SATVAM GULAB…

₹ 130 ₹ 135

SATVAM CORIANDER-CUMIN…

₹ 123 ₹ 125

SATVAM TURMERIC…

₹ 108 ₹ 110

SATVAM CHILLI…

₹ 171 ₹ 173

RAMDEV CORIANDER…

₹ 133 ₹ 135

LASAN ( GARLIC…

₹ 140 ₹ 210

SAVA (DILL…

₹ 90 ₹ 120

DELUXE 555…

₹ 288 ₹ 320

 VANASPATI…

₹ 70 ₹ 86

SUHANA PANEER…

₹ 39 ₹ 40

CASTOR OIL…

₹ 90 ₹ 100

SAVA (DILL…

₹ 12 ₹ 15

BABY BRAND…

₹ 240 ₹ 290

CROWN DATE…

₹ 180 ₹ 225

UTTAM SOOJI…

₹ 27 ₹ 28

BADSHAH PANI…

₹ 10 ₹ 10

SING (ROASTED…

₹ 30 ₹ 40

BADSHAH KAMAL…

₹ 81 ₹ 83

CRYSTAL SAKAR…

₹ 80 ₹ 90

RAI KURIA…

₹ 160 ₹ 170

SMITH & JONES…

₹ 5 ₹ 5

TATA SALT…

₹ 38 ₹ 42

BASMATI RICE…

₹ 72 ₹ 80

SAGAR PURE…

₹ 995 ₹ 1005

KAJU A (CASHEW)…

₹ 1200 ₹ 1300

BASMATI RICE…

₹ 60 ₹ 70

RAMDEV ACHAR…

₹ 130 ₹ 135

BASMATI RICE…

₹ 80 ₹ 90

GAAY BESAN…

₹ 84 ₹ 88

SANJI FUL…

₹ 10 ₹ 10

COCONUT POWDER…

₹ 320 ₹ 350

BADSHAH CHAT…

₹ 33 ₹ 34

CASTOR OIL…

₹ 140 ₹ 205

MATH 1KG

₹ 86 ₹ 92

TATA COOKING…

₹ 15 ₹ 15

TAL OIL (SESAME…

₹ 85 ₹ 90

RANI GROUNDNUT…

₹ 160 ₹ 175

DHANA DAL…

₹ 220 ₹ 230

LAJWAB CHATNI…

₹ 10 ₹ 10

MORAIYO 500G

₹ 70 ₹ 80

SHRETH BUTTER…

₹ 30 ₹ 30

AMLI (IMALI)…

₹ 160 ₹ 170

UTTAM IDLI…

₹ 70 ₹ 72

TAJ PATTA…

₹ 600 ₹ 800

DHANA (CORIANDER…

₹ 160 ₹ 170

SING (ROASTED…

₹ 120 ₹ 140

GHAV NA FADA…

₹ 58 ₹ 60

SAGAR GHEE…

₹ 505 ₹ 515

EVEREST GARAM…

₹ 41 ₹ 41

KHAND BURU…

₹ 60 ₹ 66

SHRESTH HING…

₹ 80 ₹ 90

MAKAI DANA…

₹ 120 ₹ 130

SING DANA…

₹ 108 ₹ 110

GAAY CHHAP…

₹ 44 ₹ 47

UTTAM MAIDA…

₹ 22 ₹ 23

KAALA NAMAK…

₹ 50 ₹ 70

JAYFAL (NUTEMEG)…

₹ 5 ₹ 8

LAL SUKA MARCHA…

₹ 380 ₹ 400

TELIYA RICE…

₹ 40 ₹ 44

BASMATI RICE…

₹ 90 ₹ 93

JIRASAR RICE…

₹ 60 ₹ 50

TUVAR DAL…

₹ 100 ₹ 120

TUVAR DAL…

₹ 100 ₹ 120

SUNTH (DRY…

₹ 600 ₹ 650

METHI (FENUGREEK…

₹ 80 ₹ 130

ELAICHI (GREEN…

₹ 4400 ₹ 5200

TAJ (CINNAMON)…

₹ 800 ₹ 900

LAVING (CLOVE)…

₹ 900 ₹ 1150

KALA MARI…

₹ 650 ₹ 900

ALSI (FLAX…

₹ 120 ₹ 150

CHAROLI (CHIROLI…

₹ 1400 ₹ 1500

KHASKHAS (POPPY…

₹ 2000 ₹ 2100

TOPRU KACHHLI…

₹ 220 ₹ 330

RAMDEV DRY…

₹ 34 ₹ 35

RAI (MUSTARD…

₹ 90 ₹ 120

KALA TAL (BLACK…

₹ 260 ₹ 320

FORTUNE SOYA…

₹ 595 ₹ 630

TAL (SESAME…

₹ 185 ₹ 230

VARIYALI (FENNEL…

₹ 180 ₹ 200

AJMO (CAROM…

₹ 220 ₹ 250

JIRU (CUMIN)…

₹ 230 ₹ 270

SUKI DRAX…

₹ 300 ₹ 400

KHAREK (DRY…

₹ 320 ₹ 350

KAJU (CASHEW)…

₹ 940 ₹ 1100

AKHROT (WALNUT)…

₹ 695 ₹ 700

BADAM (ALMOND)…

₹ 800 ₹ 900

BADSHAH MUMBAI…

₹ 33 ₹ 35

RAMDEV CHILLI…

₹ 177 ₹ 183

RAMDEV TURMERIC…

₹ 112 ₹ 115

RAMDEV CORIANDER…

₹ 140 ₹ 145

RAMDEV STRONG…

₹ 135 ₹ 140

MAGGI MASALA…

₹ 5 ₹ 5

POHA LOOSE…

₹ 50 ₹ 60

RAJMA BEANS…

₹ 110 ₹ 115

TATA SALT…

₹ 19 ₹ 20

SAFED CHOLA…

₹ 82 ₹ 90

LAL CHOLA…

₹ 90 ₹ 100

MADHUR PURE…

₹ 225 ₹ 270

KABULI CHANA…

₹ 80 ₹ 90

DESI CHANA…

₹ 65 ₹ 68

MASOOR DAL…

₹ 84 ₹ 90

FORTUNE SUNLITE…

₹ 595 ₹ 630

ADAD (URAD)…

₹ 110 ₹ 120

ADAD DAL (URAD)…

₹ 110 ₹ 120

CHANA DAL…

₹ 64 ₹ 80

GOL A (JAGGERY)…

₹ 65 ₹ 68

DESI GOL (JAGGERY)…

₹ 66 ₹ 68

MOGAR DAL…

₹ 100 ₹ 120

MOONG DAL…

₹ 96 ₹ 110

MOONG 1KG

₹ 96 ₹ 110

KHAND (SUGAR)…

₹ 38 ₹ 40

SAGAR PURE…

₹ 245 ₹ 249

NIRMA SHUDH…

₹ 10 ₹ 14

AASHIRVAAD…

₹ 190 ₹ 195

Personal Care

Best sellers
  • Best Sellers

PATANJALI…

₹ 100 ₹ 90

GODREJ NUPUR…

₹ 72 ₹ 75

DABUR GULABARI…

₹ 106 ₹ 110

PATANJALI…

₹ 28 ₹ 28

POND'S DREAMFLOWER…

₹ 258 ₹ 260

Vegetables/Fruits

Bathroom
  • Best Sellers

PLUM (ALOO…

₹ 220 ₹ 250

TINDSA 1KG

₹ 80 ₹ 90

CHOLI (STRING…

₹ 60 ₹ 80

KOBIJ (PATTA…

₹ 80 ₹ 90

American Makai…

₹ 40 ₹ 60

BIT (BEETROOT)…

₹ 80 ₹ 100

VALOR 1KG

₹ 80 ₹ 90

LILU LASAN…

₹ 80 ₹ 100