PRODUCTS

MOONG 1KG

₹ 80 ₹ 80

MOONG DAL…

₹ 80 ₹ 80

MOGAR DAL…

₹ 88 ₹ 88

CHANA DAL…

₹ 66 ₹ 66

ADAD DAL…

₹ 73 ₹ 73

ADAD (URAD)…

₹ 68 ₹ 68

MASOOR DAL…

₹ 68 ₹ 68

DESI CHANA…

₹ 80 ₹ 80

KABULI CHANA…

₹ 95 ₹ 95

LAL CHOLA…

₹ 76 ₹ 65

SAFED CHOLA…

₹ 65 ₹ 70

RAJMA BEANS…

₹ 120 ₹ 120

ANGUR TUVER…

₹ 495 ₹ 500

TUVAR DAL…

₹ 89 ₹ 89

TUVAR DAL…

₹ 90 ₹ 90

AKHA TUVAR…

₹ 72 ₹ 75

VATANA GREEN 1KG

₹ 95 ₹ 110

MAKAI DANA…

₹ 95 ₹ 120

TANDLAJO…

₹ 70 ₹ 72

JUVAR 1KG

₹ 40 ₹ 50

GHAV NA…

₹ 58 ₹ 60

MORAIYO…

₹ 62 ₹ 80

MIX DAL…

₹ 78 ₹ 78

DHANA DAL…

₹ 190 ₹ 190

ADAD (BLACK…

₹ 70 ₹ 74

MATH 1KG

₹ 79 ₹ 92

WAL 1KG

₹ 100 ₹ 110

VAL (KATHOL)…

₹ 90 ₹ 95

NILON'S…

₹ 42 ₹ 45

TANDLAJO…

₹ 76 ₹ 80

SOYABEAN…

₹ 65 ₹ 70