PRODUCTS

MOONG 1KG

₹ 96 ₹ 110

MOONG DAL…

₹ 96 ₹ 110

MOGAR DAL…

₹ 100 ₹ 120

CHANA DAL…

₹ 64 ₹ 80

ADAD DAL…

₹ 110 ₹ 120

ADAD (URAD)…

₹ 110 ₹ 120

MASOOR DAL…

₹ 84 ₹ 90

DESI CHANA…

₹ 65 ₹ 68

KABULI CHANA…

₹ 80 ₹ 90

LAL CHOLA…

₹ 90 ₹ 100

SAFED CHOLA…

₹ 82 ₹ 90

RAJMA BEANS…

₹ 110 ₹ 115

TUVAR DAL…

₹ 100 ₹ 120

TUVAR DAL…

₹ 100 ₹ 120

MAKAI DANA…

₹ 120 ₹ 130

GHAV NA…

₹ 58 ₹ 60

MORAIYO…

₹ 70 ₹ 80

DHANA DAL…

₹ 220 ₹ 230

MATH 1KG

₹ 86 ₹ 92