PRODUCTS

MDH KITCHENKING…

₹ 64 ₹ 66

MDH PAVBHAJI…

₹ 58 ₹ 60

MDH SAMBHAR…

₹ 29 ₹ 30

MDH SHAHI…

₹ 73 ₹ 76

MDH CHUNKY…

₹ 60 ₹ 62

MDH JALJEERA…

₹ 50 ₹ 52

MDH AMCHOOR…

₹ 77 ₹ 80

NIRMA SHUDH…

₹ 12 ₹ 14

SAGAR PURE…

₹ 208 ₹ 210

SAGAR PURE…

₹ 414 ₹ 415

PATANJALI…

₹ 499 ₹ 500

INDIA GATE…

₹ 699 ₹ 810

UNITY BASMATI…

₹ 1050 ₹ 1370

INDIA GATE…

₹ 350 ₹ 390

KHAND (SUGAR)…

₹ 39 ₹ 40

MOONG 1KG

₹ 80 ₹ 80

MOONG DAL…

₹ 80 ₹ 80

MOGAR DAL…

₹ 88 ₹ 88

DESI GOL…

₹ 60 ₹ 65

GOL A (JAGGERY)…

₹ 60 ₹ 64

CHANA DAL…

₹ 66 ₹ 66

ADAD DAL…

₹ 73 ₹ 73

ADAD (URAD)…

₹ 68 ₹ 68

FORTUNE…

₹ 115 ₹ 120

FORTUNE…

₹ 530 ₹ 640

MASOOR DAL…

₹ 68 ₹ 68

DESI CHANA…

₹ 80 ₹ 80

KABULI CHANA…

₹ 95 ₹ 95

MADHUR PURE…

₹ 220 ₹ 295

LAL CHOLA…

₹ 76 ₹ 65

SAFED CHOLA…

₹ 65 ₹ 70

TATA SALT…

₹ 18 ₹ 19

RAJMA BEANS…

₹ 120 ₹ 120

WHITE POHA…

₹ 45 ₹ 60

MIKI MAIZE…

₹ 30 ₹ 35

MIKI RICE…

₹ 30 ₹ 35

FIGARO OLIVE…

₹ 270 ₹ 280

MAGGI MASALA…

₹ 5 ₹ 5

RAMDEV STRONG…

₹ 135 ₹ 140

POONAM MAMRA…

₹ 25 ₹ 28

NATRAJ KOLHAPURI…

₹ 50 ₹ 58

RAMDEV CORIANDER…

₹ 129 ₹ 135

RAMDEV TURMERIC…

₹ 115 ₹ 110

RAMDEV CHILLI…

₹ 122 ₹ 128

BADSHAH…

₹ 40 ₹ 41

MDH LAL…

₹ 140 ₹ 145

ANGUR TUVER…

₹ 495 ₹ 500

TIRUPATI…

₹ 104 ₹ 105

SAFFOLA…

₹ 30 ₹ 31

BADAM (ALMOND)…

₹ 900 ₹ 100

AKHROT (WALNUT)…

₹ 700 ₹ 850

KHAREK (DRY…

₹ 238 ₹ 250

SUKI DRAX…

₹ 320 ₹ 350

KALI DRAX…

₹ 440 ₹ 441

KHAJUR

₹ 75 ₹ 125

JIRU (CUMIN)…

₹ 240 ₹ 250

AJMO (CAROM…

₹ 300 ₹ 320

VARIYALI…

₹ 230 ₹ 250

TAL (SESAME…

₹ 180 ₹ 230

FORTUNE…

₹ 520 ₹ 550

KALA TAL…

₹ 230 ₹ 230

RAI (MUSTARD…

₹ 90 ₹ 120

RAMDEV DRY…

₹ 78 ₹ 80

ANJIR (FIGS)…

₹ 1300 ₹ 1400

TOPRU KACHHLI…

₹ 300 ₹ 400

KITCHEN…

₹ 64 ₹ 65

KHASKHAS…

₹ 1300 ₹ 1400

CHAROLI…

₹ 1100 ₹ 1200

RANI GOLD…

₹ 570 ₹ 750

ALSI (FLAX…

₹ 190 ₹ 200

KALA MARI…

₹ 940 ₹ 700

LAVING (CLOVE)…

₹ 1140 ₹ 1100

TAJ (CINNAMON)…

₹ 700 ₹ 800

ELAICHI…

₹ 4000 ₹ 4500

METHI (FENUGREEK…

₹ 120 ₹ 130

SUNTH (DRY…

₹ 480 ₹ 500

TUVAR DAL…

₹ 89 ₹ 89

TUVAR DAL…

₹ 90 ₹ 90

JIRASAR…

₹ 40 ₹ 40

BASMATI…

₹ 93 ₹ 93

LAL SUKA…

₹ 220 ₹ 230

JAYFAL (NUTEMEG)…

₹ 6 ₹ 8

AKHA TUVAR…

₹ 72 ₹ 75

VATANA GREEN 1KG

₹ 95 ₹ 110

UTTAM MAIDA…

₹ 23 ₹ 25

UTTAM SOOJI…

₹ 44 ₹ 46

GAAY CHHAP…

₹ 44 ₹ 47

PATANJALI…

₹ 165 ₹ 165

SING DANA…

₹ 90 ₹ 100

EVEREST…

₹ 84 ₹ 85

EVEREST…

₹ 64 ₹ 65

INDIA GATE…

₹ 465 ₹ 605

MAKAI DANA…

₹ 95 ₹ 120

DOMROSER…

₹ 162 ₹ 200

PATANJALI…

₹ 124 ₹ 120

DOMROSER…

₹ 180 ₹ 210

DOMROSER…

₹ 170 ₹ 194

TANDLAJO…

₹ 70 ₹ 72

SHRESTH…

₹ 67 ₹ 70

JUVAR 1KG

₹ 40 ₹ 50

KHAND BURU…

₹ 48 ₹ 46

DOMROSER…

₹ 165 ₹ 180

EVEREST…

₹ 40 ₹ 41

CHING'S…

₹ 10 ₹ 10

GUJ 17 RICE…

₹ 38 ₹ 40

PATANJALI…

₹ 774 ₹ 775

SAGAR GHEE…

₹ 429 ₹ 432

GHAV NA…

₹ 58 ₹ 60

DOMROSER…

₹ 220 ₹ 240

RAMDEV STRONG…

₹ 285 ₹ 300

AMUL PURE…

₹ 209 ₹ 210

TALOD DHOKLA…

₹ 68 ₹ 70

SUGAR FREE…

₹ 61 ₹ 62

SING (ROASTED…

₹ 160 ₹ 170

DHANA (CORIANDER…

₹ 130 ₹ 120

TAJ PATTA…

₹ 300 ₹ 400

UTTAM IDLI…

₹ 70 ₹ 72

ACHAR MASALA…

₹ 50 ₹ 55

SAKAR (SUGAR)…

₹ 60 ₹ 70

KITCHEN…

₹ 420 ₹ 550

AMLI (IMALI)…

₹ 160 ₹ 170

RAJGIRA…

₹ 60 ₹ 70

SHRETH BUTTER…

₹ 29 ₹ 30

MORAIYO…

₹ 62 ₹ 80

LAJWAB CHATNI…

₹ 9 ₹ 10

HATHI DRY…

₹ 29 ₹ 30

SUGARLITE…

₹ 97 ₹ 99

BADSHAH…

₹ 41 ₹ 42

PATANJALI…

₹ 523 ₹ 525

KANKI RICE…

₹ 37 ₹ 40

MIX DAL…

₹ 78 ₹ 78

DHANA DAL…

₹ 190 ₹ 190

JAVITRI…

₹ 2300 ₹ 2500

KOKAM 500G

₹ 60 ₹ 110

RANI GROUNDNUT…

₹ 128 ₹ 175

ADAD (BLACK…

₹ 70 ₹ 74

TIRUPATI…

₹ 440 ₹ 510

TAL OIL…

₹ 70 ₹ 75

RAMDEV PREMIUM…

₹ 70 ₹ 72

RAMDEV PREMIUM…

₹ 93 ₹ 95

TATA COOKING…

₹ 10 ₹ 10

NK SARSO…

₹ 470 ₹ 550

MATH 1KG

₹ 79 ₹ 92

EVEREST…

₹ 76 ₹ 78

WAL 1KG

₹ 100 ₹ 110

NYLON POHA…

₹ 70 ₹ 65

TALOD NYLON…

₹ 83 ₹ 85

EVEREST…

₹ 32 ₹ 33

PATANJALI…

₹ 104 ₹ 105

KITCHEN…

₹ 385 ₹ 420

PATANJALI…

₹ 599 ₹ 600

LAXMIPATI…

₹ 30 ₹ 35

SUHANA RAJMA…

₹ 39 ₹ 40

CASTOR OIL…

₹ 160 ₹ 205

RAMDEV DRY…

₹ 77 ₹ 80

MAGAJTARI…

₹ 178 ₹ 200

PATANJALI…

₹ 39 ₹ 40

TALOD IDLI…

₹ 68 ₹ 70

GULAB MUSTARD…

₹ 500 ₹ 600

DAAWAT DUBAR…

₹ 400 ₹ 455

BADSHAH…

₹ 32 ₹ 33

BADSHAH…

₹ 119 ₹ 122

BADSHAH…

₹ 36 ₹ 37

HATHI MASALA…

₹ 65 ₹ 70

BADSHAH…

₹ 32 ₹ 33

COCONUT…

₹ 230 ₹ 320

BADIYA 1KG

₹ 400 ₹ 500

TALOD POHA…

₹ 33 ₹ 34

LAJAWAB…

₹ 10 ₹ 10

GAAY BESAN…

₹ 82 ₹ 84

DOON DUBAR…

₹ 450 ₹ 580

EVEREST…

₹ 68 ₹ 70

KRISHANA…

₹ 140 ₹ 175

BASMATI…

₹ 82 ₹ 90

VAL (KATHOL)…

₹ 90 ₹ 95

RAMDEV ACHAR…

₹ 130 ₹ 135

DAAWAT PULAV…

₹ 105 ₹ 120

SATVAM SENDHA…

₹ 45 ₹ 55

SHRIDHARA…

₹ 48 ₹ 50

H M DHANA…

₹ 100 ₹ 110

RAMDEV PREMIUM…

₹ 32 ₹ 33

RAMDEV CHAT…

₹ 32 ₹ 33

RAMDEV ACHAR…

₹ 55 ₹ 57

RAMDEV PREMIUM…

₹ 81 ₹ 84

HATHI BLACK…

₹ 56 ₹ 58

RAMDEV CHILLI…

₹ 24 ₹ 25

SHRIDHARA…

₹ 26 ₹ 27

RAMDEV PREMIUM…

₹ 49 ₹ 50

GOL B (JAGGERY)…

₹ 62 ₹ 85

GOWARDHAN…

₹ 265 ₹ 270

RAMDEV CHILLI…

₹ 196 ₹ 200

H M RESHAM…

₹ 50 ₹ 55

BADSHAH…

₹ 60 ₹ 63

NILON'S…

₹ 42 ₹ 45

ANKUR GROUNDNUT…

₹ 130 ₹ 140

H M MASALA…

₹ 100 ₹ 110

RAMDEV ACHAR…

₹ 28 ₹ 30

RAMDEV TURMERIC…

₹ 226 ₹ 235

BASMATI…

₹ 95 ₹ 98

VANILLA…

₹ 105 ₹ 118

TANDLAJO…

₹ 76 ₹ 80

BADSHAH…

₹ 60 ₹ 62

BADSHAH…

₹ 65 ₹ 67

BADSHAH…

₹ 69 ₹ 72

BADSHAH…

₹ 78 ₹ 81

RAMDEV STRONG…

₹ 72 ₹ 75

KAJU A (CASHEW)…

₹ 1000 ₹ 1100

SAGAR PURE…

₹ 835 ₹ 850

BASMATI…

₹ 70 ₹ 80

LAL SAKAR…

₹ 90 ₹ 100

DAAWAT CLASSIC…

₹ 520 ₹ 727

RAMDEV KASHMIRI…

₹ 78 ₹ 81

TATA SALT…

₹ 34 ₹ 36

SATVAM SENDHA…

₹ 10 ₹ 10

H M MASALA…

₹ 95 ₹ 110

SOYABEAN…

₹ 65 ₹ 70

EVEREST…

₹ 33 ₹ 34